Zarządzanie platformą 22.6.0.9563
© VULCAN sp. z o.o. 2014-2022

Aplikacja Zarządzanie platformą pozwala na zarządzanie konfiguracją środowiska aplikacyjnego vEdukacja firmy VULCAN sp. z o.o.

W adresie bieżącego żądania (http://cs.vulcan.net.pl/) brakuje wskazania poprawnego identyfikatora klienta, np:

https://cs.vulcan.net.pl/vulcan